Yükleniyor...
02

Göç Hareketlerinin Toplumsal Etkileri

- Göçmenler ve Güvenlik
- Göçmenler, Kalıcılık ve Uyum
- Göç ve Nüfus Hareketliliği
- Göç ve Kimlik

01

Göç İle İlgili Kavramlar Teoriler, Uygulamalar

- Göç Kavramı ve Bölgesel
- Göç Türleri ve Nedenleri
- Tarihsel Süreç İçerisindeki Göçler
- Göç Teorileri ve Bunların Günümüzdeki Geçerlilikleri

03

Göç Hareketlerinin Siyasal Etkileri

- Göç Politikaları ve Ülkesel Farklılıklar
- Göçmenler ve Siyasal Güven
- Göçmenlerin Uyum Politikaları
- Kentleşme ve Göçmenler
- Göçmenler ve Sivil Toplum Kuruluşları

04

Göç Hareketlerinin Ekonomik Etkileri

- Göç Hareketinin Yerel Ekonomilere Etkileri
- Göçmenler ve Yerel İş Gücü Piyasası
- Göçmenler ve Kamu Bütçesi
- Göçmenler ve Ekonomik Büyüme
- Göç ve Yoksulluk
- Göç ve Kayıt Dışılık

05

Medyada Sığınmacı Mülteci / Göçmen Algısı

- Basında Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı
- Sinemada Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı
- Sosyal Medyada Sığınmacı / Mülteci / Göçmen Algısı

06

Dünyada Göç Yönetimi

- Birleşmiş Milletler ve Göç Yönetimi
- Avrupa Birliği ve Göç Yönetimi
- Göç Kapsamında AB-Türkiye: İşbirliği, Gelişmeler ve Problemler
- Entegrasyonlar ve Göç Yönetimi
- Bölgemizde Göç Yönetimi
- Türkiye’de Göç Yönetimi

07

Göç Hareketinin Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Yeri

- Göç, Demokrasi ve İnsan Hakları
- Ev Sahibi Ülkelerde Göçmen Hakları
- Göçmenlerin Hukuki Hakları

08

Göç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler

- Göçmenlerin Sağlık sistemi üzerine etkisi
- Göçmenlerin Sağlık Sorunları
- Göçmenlere Sunulan Sağlık Hizmetleri
- Göç ve Mental Problemler

09

Göç ve Din

- Mekansal Tercihlerde Dinin Rolü
- Göçmenlerin Dini Anlayış Üzerindeki Etkisi
- Dinlerin Göç Tahayyülü
- Göç, Din ve Ayrımcılık

10

Göç, Edebiyat ve Müzik

11

Kayıp Mülteci Çocukları

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018