Yükleniyor...

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 

Bildirinin başlığı ve özeti (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde en çok 200-300 sözcükten oluşan) Türkçe ve İngilizce olarak Microsoft Word Dosyası (*.doc ve .docx) versiyonunda yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (nsaglam.doc gibi) kaydedilmelidir. (Örnek bildiri özeti şablonu Türkçe ve İngilizce aşağıda verilmiştir)

 

Sözlü Sunum

Her konuşmacıya sözlü sunumu için 15, sorular için 5 dakika verilecektir. Her salonda birer adet projeksiyon cihazı, tepegöz ve bilgisayar bulundurulacaktır. Sunumlarını bilgisayarla yapacak olan katılımcılar en az bir gün önceden sunumlarının elektronik dosyasını organizasyon sekretaryasına ulaştırmalıdırlar.

 

Teslim

Word dosyası halinde kaydedilen bildirileri ekli dosya olarak 23 Nisan 2017 tarihine kadar e posta olarak utiak2018@gmail.com adresine gönderiniz. Faks ile gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

 

Sayfa boyutu:

A4 (29,7 × 21,0 cm)

Marjinler:

üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı Karakteri:

Times New Roman

Satır aralığı:

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır. Başlıktan ve adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Başlık:

Ortalanmış, 14 punto, koyu ve kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Yazar(lar):

Ortalanmış, 12 punto, yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler):

Ortalanmış, 11 punto, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir.

Ana metin:

İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.

Kaynaklar:

Metin içi ve kaynakça bölümündeki atıflar Harvard sistemine göre yazılmalıdır. http://www.apastyle.org/

 

 

 

 

 

 

Bildiri Özeti Şablonu (TÜRKÇE)

 

 (Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)

 

Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış, sunacak yazarın altı çizilmiş)

Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)

E-posta  adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış, sadece sunacak olan yazar)

 

Örnek adres: ……. Üniversitesi, …….. Fakültesi, ……. Bölümü, …….(il)

….@....

 

Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar vb. içermelidir).

 

 

 

Bildiri Özeti Şablonu (İNGİLİZCE)

 

(Title, Times New Roman, 14 Pt, Bold, Center)

 

Author(s) (Name and Surname, Times New Roman, 12 Pt, normal, center, presenter name underline)

Address (Times New Roman, 11 Pt, center, italic, different address point out by

superscript (a, b, ...))

E-mail address(Times New Roman, 10 Pt, italic, center, only presenters e-mail)

 

Sample Address: …….. University,…………………. Faculty, ……………… Department, …………..

….@....

 

Abstract (justify, Times New Roman, 11 pt, indent, introduction, advance and conclusions includes).

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018